Politieverhoor. Wat kunt u verwachten?

Geplaatst: 10 november 2017

Onze advocaten staan regelmatig verdachten bij die zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. Een veel gehoorde vraag is dan: “Wat kan ik verwachten als ik door de politie op het bureau word verhoord?”. In deze bij bijdrage geven wij enkele tips en tricks.

Tips en tricks:

1. Raadpleeg altijd een advocaat
U hebt recht om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te consulteren. De politie dient u dat ook voor te houden. Maakt u van dat consultatierecht gebruik dan zal een advocaat worden opgeroepen om met u komen te praten in het politiebureau. De politie kan u vragen om van dat recht afstand te doen. Ons advies: raadpleeg altijd voorafgaande aan het eerste verhoor een advocaat. U kunt dikwijls niet goed beoordelen of het verstandig is wel of niet een advocaat te raadplegen. Het doen van afstand van het recht om een advocaat te consulteren of het gebruik maken van dat recht, is niet van invloed op de uitkomst van uw zaak. De advocaat kan u wijzen op uw rechten en met u bespreken of het bijvoorbeeld verstandig is om gebruik te maken van uw zwijgrecht. Ook kan de advocaat de zaak waarvan u wordt verdacht aan de hand van uw informatie met u bespreken en u adviseren om gebruik te maken van verhoorsbijstand. Verhoorsbijstand houdt onder meer in dat de advocaat bij het verhoor, van u door de politie, aanwezig is. Houd voor ogen dat het raadplegen van een advocaat uw recht is en dat gebruikmaking van dat recht door u nooit aan u kan worden tegengeworpen.

2. Denk na tijdens het verhoor
Wordt u verhoord en verkiest u op vragen te antwoord geven, probeer te blijven nadenken. Emotie zit dikwijls in de weg tijdens een verhoor. Probeer redelijk te blijven en dat ook uit te stralen. Het geeft geen zin om boos te worden op de politie. Een aardige impressie van een verhoor en emotie tijdens een verhoor is hier te zien.

3. Blijf alert op het doel (voor de politie) van uw verhoor
Het doel van het verhoor is voor de politie om de zaak tot klaarheid te brengen, meestal door een bekentenis van u en door uw uiteenzetting van u over wat u precies hebt gedaan en wat uw motieven zijn geweest. Dat daarbij enige druk op u wordt gelegd is niet ongebruikelijk. Denk bijvoorbeeld aan: stemverheffingen, slaan met de vuist op tafel, dreigen met voorarrest of suggereren dat uw medeverdachten reeds hebben bekend. Ook anderszins komt het voor dat u (zonder dat u het wellicht door hebt) wordt gekneed. Denk bijvoorbeeld aan het begrip tonen door de politie tijdens het verhoor voor uw vervelende situatie. Houd goed voor ogen dat het allemaal middelen zijn om u tot praten en tot het geven van een bekentenis te krijgen. Het doel is niet u onder druk te zetten of u te kneden, het doel voor de politie is om u tot praten te krijgen en van u een bekentenis te verkrijgen. De politie mag tijdens het verhoor assertief zijn richting u, maar u niet zodanig onder druk zetten dat niet meer kan worden gesteld dat u ‘in vrijheid’ hebt verklaard. Bij herhaling ontvangen wij berichten van onze cliënten (indien zij zijn verhoord buiten de aanwezigheid van de advocaat) dat gesuggereerd is dat indien u zou bekennen, u naar huis mag. Laat u zich daardoor niet onder druk zetten en beken nimmer iets wat niet hebt gedaan.

4. Geen verzinsels
Kiest u er voor om te verklaren, ga dan geen verzinsels vertellen. U dient zich te realiseren dat de politie voorafgaand aan het verhoord tenminste over enig bewijs (in de vorm van verklaringen van getuigen of medeverdachten) beschikt. Kiest u ervoor verzinsels te vertellen dan loopt u het risico dat uw verhaal niet in overeenstemming is met het reeds aanwezige bewijs, zodat er twijfel ontstaat omtrent uw geloofwaardigheid. Het advies is dan ook: óf u maakt gebruik van uw zwijgrecht, óf u verklaart oprecht. U kunt er voor kiezen om de hoeveelheid van hetgeen u verklaard te laten afhangen van de vragen die worden gesteld. Overigens kunt u per vraag beoordelen of u gebruik wilt maken van uw zwijgrecht.

5. Wees assertief
Als de politie u wijst op uw betrokkenheid, omdat “uit onderzoek is gebleken”, vraag dan wie over u hebt verklaard en wat er exact over u is verklaard. Een vaak gestelde vraag van de politie is: “Hoe kan het dat een getuige of een medeverdachte verklaart dat u een strafbaar feit hebt gepleegd?”. U kunt die vraag eigenlijk niet goed beantwoorden, omdat u de motieven van die persoon niet of niet met zekerheid kent. Ga niet speculeren waarom anderen over u hebben verklaard. Begrijpt u een vraag van de politie niet, zeg dat dan tegen de politie.

6. Aanwezigheid van camerabeelden? Vraag om het tonen van die camerabeelden
Als de politie te kennen geeft dat er camerabeelden zijn, vraag dan (voordat u verder antwoorden geeft) of u de camerabeelden mag gezien. Een aardig voorbeeld van een verdachte die vanwege een onjuiste weergave door de politie van wat op de camerabeelden te zien zou zijn op het verkeerde been wordt gezet, is hier vinden.

7. Geeft buiten het verhoor om geen verklaring
Opmerkingen van u buiten het verhoor (bijvoorbeeld voorafgaand aan het verhoor of na het verhoor) kunnen door de politie worden opgetekend en tegen u werken. Verklaar daarom uitsluitend tijdens het verhoor.

8. Lees het verslag van het verhoor goed door
Van uw verhoor wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is niet een woordelijk weergave (een transcriptie) van het verhoor, maar een zakelijke weergave van wat er is gevraagd door de politie en door daarop is geantwoord. Het verslag wordt het proces-verbaal van verhoor genoemd. Aan u zal worden gevraagd het proces-verbaal van verhoor te ondertekenen. Het bestaat echter geen verplichting om te ondertekenen. Voordat u het proces-verbaal ondertekent dient u het proces-verbaal natuurlijk goed door de te lezen. Het is uw verklaring en u kunt vragen om aanvullingen op te nemen in het proces-verbaal en correcties laten aanbrengen. Het is van belang dat de inhoud van het proces-verbaal overeenstemt met hetgeen u hebt verklaard. Vraag bovendien voorafgaand aan ondertekening om een kopie van het proces-verbaal. Is het antwoord op uw vraag negatief (u krijgt geen kopie) dan kunt overwegen om het proces-verbaal niet te ondertekenen.

9. Na het verhoor
Laat u door een advocaat informeren omtrent het verdere verloop van de strafzaak.

« Ouder nieuws:
Nieuwer nieuws: »