Jeugdstrafrecht

Een eerlijk proces en faire behandeling van elke verdachte is een fundament van de Nederlandse rechtsstaat. Het belang hiervan is voor kinderen en jongeren misschien nog wel het grootst, want zij zijn vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar. Daarom zijn wij specialisten in jeugdrecht

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht geldt voor iedereen van 12 tot 18 jaar die in aanraking komt met politie en justitie. Deze kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers kunnen te maken krijgen met vele instanties, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Wij kennen de instanties, processen en procedures en staan minderjarigen hierin bij.

Opvoedkundig karakter

Het jeugdstrafrecht heeft met name een opvoedkundig karakter. Een straf is er vooral op gericht om herhaling te voorkomen. Er zijn daarom verschillende manieren waarop een zaak kan worden afgedaan. Als jeugdrechtadvocaten staan wij hen bij.

HALT afdoening

Wanneer het om eenvoudige zaken gaat en er geen sprake is van recidive dan kan de officier van justitie volstaan met een HALT-afdoening. Dat betekent vaak een lichte werkstraf of leerstraf.

Transactie

Ook kan het Openbaar Ministerie een transactie aanbieden zonder tussenkomst van de kinderrechter. Dit gebeurt tijdens een transactie-zitting bij het OM. De officier van justitie kan dan een taakstraf, geldboete en eventueel een schadevergoeding opleggen.

Kinderrechter

Als er geen overeenstemming wordt bereikt met het OM, dan komt de zaak voor de kinderrechter. In zwaardere gevallen gaat de zaak direct naar de kinderrechter. Zaken in jeugdstrafrecht worden altijd achter gesloten deuren behandeld. Hierbij mag geen publiek en pers aanwezig zijn. De kinderrechter kan de verdachte voorwaardelijk of onvoorwaardelijk veroordelen tot diverse straffen, van geldboete tot jeugddetentie.

Gevolgen veroordeling jeugdstrafrecht

Een veroordeling als minderjarige kan langdurige gevolgen hebben, ook als hij of zij volwassen is. Zo kan het DNA verplicht worden opgeslagen in een DNA-databank en kan de veroordeelde een aantekening krijgen op zijn of haar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat kan problemen opleveren bij sollicitaties of stages in de toekomst. Daarom is het verstandig om kinderen en jongeren bij jeugdstrafrecht altijd te laten bijstaan door een jeugdrechtadvocaat. Wij helpen u graag verder.

 

Onze specialisten Jeugdstrafrecht

«
»